7è Update: conceptes claus

21 de nov. 2011, 8:14 publicada per Andreoo ByG
[0] (tot i el que pugui semblar), el món és en un bon moment: pugen generacions extraodinàries. Treballar x defensar l'EUROPA dels ciutadans!
[1] Gestionar el TEMPS pere ser productius i per seguir aprenent, utilitzant "Siri" d'Iphone. Valorar el "working-interruptus" com a oportunitat.
[2] Les ciutats del futur són les d'alts índex de natalitat dels països emergents. Interessos socioeconòmics les conceben com a "smart CITIES" pel poder de gestió integral de les dades d'energia, contaminació, mobilitat, salut, educació i promoció econòmica que presenten.
[3] Multiples exemples de programació de fenòmens de la NATURA (cèl·lules, organismes, bactèries, fongs) en favor de l'allargament de la vida, la generació d'energia i la qualitat de vida.
[4] Els ordinadors permeten grans volums de gestió de dades, paraules, pàgines web, mapes... que amb models matemàtics i habilitats de disseny esdevenen interessants visualitzacions: INFOGRAFIES. Information is beautiful!
[5] El "wellth" ("wealth of health") és un camp immens de tecnologies emergents (pròtesis, "techbrain", pell intel·ligent...) sovint associades a smartphones. Altres innovacions: smart weather, heattech, aviació, etc.
[6] CONFERENCIANTS interessants: Wang (economia; correlació entre creixement i democràcia); Bloom (Marketing; psicologia del plaer); Harford (Knowdedge management; inutilitzat de la planificació en relació a l'acció); Hypponen (Internet; virus informàtics); Botton (filosofia; Ateïsme 2.0: el poder dels sermons i dels rituals).
[7] El SOFTWARE, lligat a la prestació de serveis, és al darrere de negocis insurgents de l'economia real, de l'economia financera i, sobretot, de l'economia digital. La interconnexió i la distribució de prosperitat són la tendència. Cal ensenyar software a les escoles!
[8] BRASIL és el mercat (econòmic/social) per massa crítica, per foment de la inversió estrangera, i per l'experimentació de models de negoci relacionats amb aliances, punts de venda, prompocions, logística, etc. Empreses interessants: Itaú (banca); Natura (cosmètica); JBS (agroindústria).
[9] Revolució dels SISTEMES DE PAGAMENT de la mà de Google wallet i gadgets varis per a Iphone (moviepass, square, levelup). Experimentacions amb monedes virtuals i locals (Bitcoin, Facebook, bancs del temps...). Necessari equilibri entre beneficis tecnològics i costos de comprensió (Bank's simple).
[10] Interessant LLEGIR The filter bubble, d'Eli Parizer. Tesi: el filtratge d'informació (en base als nostres interessos personals) a internet (Facebook, Google, Amazon, Yaho...) desestima proporcionar-nos informació relacionada amb reptes, diferències i conflictes que ens ajudaria a créixer.
Comments