Polítiques locals de promoció econòmica, a debat

12 de jul. 2011, 9:11 publicada per Andreoo ByG
El 7 de juliol, E.Jiménez i en F.Barreiro van convocar un grup d'uns 12 tècnics i intreressats en les polítiques locals de promoció econòmica: el gèrmen constitutïu d'un think-tank sobre aquesta matèria. Per animar-nos a reflexionar van utilitzar el mètode d'interpel·lació intel·lectual al qual ja ens tenen acostumats: 7 paràgrafs ben escrits i ben provocadors sobre la matèria.

La tesi fonamental de la trobada fou la idea que la crisi posa de relleu que, tot i els anys de bonança que l'han precedit, existeixen un munt de límits als programes de promoció econòmica i de l'ocupació empresos des de les administracions locals i supralocals. Són criticables els objectius plantejats, els processos pels quals s'han implantat, les competències dels tècnics que les han gestionat, els marcs econòmics i legals que els han amparat, els models de governança en què s'han sustentat i, òbviament, els resultats assolits. L'oportunitat de perfilar visions i missions i de guanyar eficiència i eficàcia és, en cojuntura de crisi, important. Cal donar suport als nous càrrecs electes que assumeixen responsabilitats en aquesta matèria.
Comments